JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Jubilees 2017

21.09.2017

V roce 2017 uplynulo přesně 120 let od uspořádání 1.sionistického kongresu, 50 let od sjednocení Jeruzaléma, 100 let od Balfourovi deklarace a 70 let od deklarace spojených národů umožňující vznik Izraele. A je to taky 500 let od začátku reformace M.Lutherem.

He is coming soon by Sergej Mihal

05.09.2017

Review according to www.martinus.cz The Rapture – an absorbing and a carefully written book about The Rapture is filling up Czech literary market. The author is not very proficient in languages and writing, however he very clearly sums up commonly known interpretations by foreign eschatologists in a well arranged way. In addition, he adds an original […]

Vítejte na naších stránkách

04.06.2017

Tyto stránky jsou určené především křesťanům, kteří jsou na cestě do nebeské vlasti v procesu budování osobní víry a vztahu s živým Ježíšem. Na povzbuzení a utěšení těm, kdo nyní podstupují různá soužení a těžkosti, aby zůstali věrní a věděli, že Pán je blízko. Taky k napomenutí těm křesťanům, jenž se zaplétají do osidel tohoto […]