JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

(Czech) Ježíš naše jediná skutečná naděje

23.08.2021

Sorry, this entry is only available in Czech.

Mladá Země – prezentace

11.06.2017

Young Earth

Přechod přes Rudé moře

11.06.2017

Red_Sea_Crossing

Základy

04.06.2017

Evangelium – dobrá zpráva (List Římanům 3,21-26) 21Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu,23neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.24Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu,25jehož Bůh […]