JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Feast of trumpets

21.09.2017

Je 5.v pořadí ze 7 svátků ustanovaných Bohem (Lev 23:23, Nu 29:1), slaví se 1.a 2.den měsíce Tishri (7.měsíc v kalendáři), říká se mu i den křiku a troubení, nebo taky Hlava Roku, židovský Nový rok – počátek civilního kalendáře. Tímto dnem začíná 10 denní období před Yom Kippur, ráno každého dne se troubí 100x […]

Mladá Země – prezentace

11.06.2017

Young Earth

Přechod přes Rudé moře

11.06.2017

Red_Sea_Crossing

Kristus Ježíš

11.06.2017

Kristus Ježíš

Základy

04.06.2017

Evangelium – dobrá zpráva (List Římanům 3,21-26) 21Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu,23neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.24Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu,25jehož Bůh […]

Ženich přichází pro svoji církev

04.06.2017

14Věříme-li totiž, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věřme, že i ty, kdo zesnuli v Ježíši, Bůh přivede s ním.15Říkáme vám totiž Pánovým slovem toto: My, kdo zůstaneme živí až do Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli.16Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a […]