JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Feast of trumpets


Je 5.v pořadí ze 7 svátků ustanovaných Bohem (Lev 23:23, Nu 29:1), slaví se 1.a 2.den měsíce Tishri (7.měsíc v kalendáři), říká se mu i den křiku a troubení, nebo taky Hlava Roku, židovský Nový rok – počátek civilního kalendáře. Tímto dnem začíná 10 denní období před Yom Kippur, ráno každého dne se troubí 100x na šofar.

Jména dne svátku troubení:

1. Teshuvah – pokání
2. Rosh HaShanah – výročí stvoření
3. Yom Teruah – den troubení, probuzení
4. Yom HaDin –  den soudu
5. Ha Melech – korunovace Mesiáše
6. Yom HaZikkaron – den připomenutí

7. Chevlai shel Mashiach – čas Jákobova soužení, porodní bolesti)
8. Kiddusihin/Nesu‘in – svatební obřad
9. Natzal – vzkříšení
10. Shofar HaGadol – poslední polnice 1.Kor 15:52
11. Yom Hakeseh – skrytý, zatajený den
12. otevírání brán

Účel troubení:

1. Návrat krále, výročí stvoření světa
2. Alarm – probudit, otestovat, napravit
3. Připomenutí – desky zákona na Sinaji, vztah k Bibli
4. Hlas proroků – napravit cestu člověka
5. Slzy nad zničením chrámu v Jeruzalémě
6. Oběť, Izák svázán, beránek jako zástupná oběť, víra patriarchů
7. Bázeň pře Bohem
8. Sebezkoumání
9. Slavnost, spasení v životě jednotlivce
10. Boží jednota
11. Křik, duše touží po návratu ke svému Stvořiteli