JEŽÍŠ NÁS MILUJE
Brzy přijde, jste připraveni?

Recenze knihy Sergeje Miháľa – Vytržení


text recenze knihy – převzato z martinus.cz:

Velice pečlivě a přitom čtivě napsaná publikace na téma Vytržení, jenž na českém literárním trhu vyplňuje obrovskou mezeru. Autor přehledně a strukturovaně shrnuje obecně známé interpretace zahraničních eschatologů, což je poněkud zvláštní, jelikož sám není nikterak jazykově zdatný a přesto přidává navíc i velice originální pohled na některé pasáže novozákonních knih, jenž jiní odborníci zpracovali pouze okrajově, anebo vůbec. Je pozoruhodné, že předkládané interpretace, zvláště pak veršů z poslední knihy Bible – Zjevení, čtenáře nejprve mírně překvapí, no po pečlivém a hloubavém srovnávání s textem Písma vyznívají věrohodně a zcela jistě nejsou v rozporu s kontextuálním odkazem jak starozákonních spisů, tak evangelií a listů apoštolů. To samo osobě poukazuje na autorovu jedinečnou duchovní inspiraci a prokazuje taky individuální zjevení v porozumění biblických pasáží, jenž jsou dlouhou dobu předmětem mnoha polemik a kontroverzních komentářů. Přínos předkládaného díla je v mnoha ohledech nedocenitelný, má potenciál nejenom výrazně usnadnit úsilí mnoha lidem teprve hledajícím vlastní duchovní orientaci, ale pomáhá taky letitým křesťanům lépe pochopit smysl Ježíšova života i obsah jeho učení, pochopit dosah jeho oběti na golgotském kříži pro dnešní dobu a s tím spojenou urgentní výzvu k přehodnocení životních priorit jednotlivce, k obnově morálky, osobní zbožnosti a k uspořádání mezilidských vztahů v době těsně před naplněním dávno zapsaných proroctví, jenž s pravděpodobností blížící se jistotě uvidíme a zažijeme již velice brzy. Události klíčového významu pro lidi očekávající návrat Ježíše Krista pak bezesporu bude evakuace těch, jenž splňují předem dané podmínky (shrnuté ve výrazu ,být hoden´), fyzické vzetí, neboli vytržení části křesťanské Církve (duchovně připravené) do nebeské vlasti, do bezpečí nebeských příbytků těsně předtím, než Bůh zahájí spravedlivý soud nad obyvateli Země.